توانمندسازی

پروژه ای که با اقبال همگانی مواجه است. فعالیتی نوظهور که هر سه ضلع مثلت (مددجویان، خیرین، عوامل اجرائی) مشتاقانه از آن استقبال می کنند. بطور خلاصه برنامه ریزی شده است تا کمک های مردمی در این خیریه بصورت هدفمند در جهت استقلال اقتصادی پایدار خانواده ایتام مصرف شود.