خط مشی

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) سازمانی است مردم نهاد، خیریه و غیرانتفاعی که فعالیت خود را از سال 1368 در تهران آغاز و در حال حاضر پروانه ارائه خدمات خیریه ای را در سطح کشور دارا میباشد.

حیطه اصلی ارائه خدمات موسسه حمایت از فرزندان محروم از پدر با محوریت مادر خانواده مددجو است و علاوه بر آن نیازمندان خاص دیگری که استحقاق کمک ها و خدمات موسسه را دارند تحت پوشش قرار داده است.

 خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت موسسه عبارت است از:

همدردی با یتیم و کوشش در زدودن آلام و رنجهای او.

حفظ کیان خانواده محروم از پدر، مراقبت و تربیت با تکیه بر نقش عاطفی مادران در کنار فرزندان.

کمک در کاهش نیازمندی های گوناگون خانواده فرزندان.

ایفای نقش موثر در دور نگه داشتن خانواده فرزندان تحت پوشش از لغزش های اجتماعی.

ترغیب به تحصیل در رشته های تحصیلی قابل جذب و سریع الاشتغال فرزندان.

تقویت اعتماد بنفس و درخشش استعدادها در کلیه زمینه ها و سطوح تحصیلی.

توانمندسازی خانواده ها و فرزندان تحت پوشش برای اشتغال و داشتن زندگی سطح معقول.

فراهم آوری زمینه های افزایش رضایت ذینفعان.

مدیریت موسسه با تعهد برآورده سازی الزامات و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، این سیاست ها را در سطح موسسه و کلیه همکاران ترویج و در مقاطع برنامه ریزی شده آنها را مورد بازنگری قرار میدهد. 

                                                                                                                                             

شناسهFZP 1001/1