دفتر جلب مشارکت های مردمی دماوند

دفتر جلب مشارکت های مردمی دماوند

  • دفتردماوند در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: دماوند- میدان امام خمینی(ره)- کوچه کریمائی- جنب حوزه علمیه برادران
  • تلفن: 763278100 - 76327914
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: آقای حمید محمدی

روش های کمک