پرداخت آنلاین صدقه

مسابقه
چرا صدقه خود را آنلاین پرداخت کنیم؟

زیرا پرداخت آنلاین صدقه، بدون کامزد می باشد و از طریق درگاه امن بانکی صورت میگیرد.

برای دریافت صندوق صدقات از موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) چه کاری باید انجام داد؟

برای دریافت و تحویل صندوق صدقات توسط نماینده خیریه، با شماره تلفن: 26300201 الی 4، داخلی 2 بخش صدقات، تماس حاصل فرمائید.

آیا مبلغی که برای صدقه پرداخت می شود با وجوهات شرعی دیگر قاطی می شود؟

خیر، در صورت پرداخت آنلاین از طریقه سامانه موسسه، با انتخاب گزینه صدقه، پرداخت در عنوان صدقه ثبت می شود و به صورت خودکار در سیستم، وجوهات شرعی از یکدیگر تفکیک می شود. چنانچه پرداخت مستقیم به شماره کارت موسسه انجام شود، پس از پرداخت صدقه رسید خود و موضوع پرداخت را که صدقه می باشد به شماره 09016774430 پیامک می کنید و هزینه پرداختی شما تحت عنوان صدقه مصرف خواهد شد.

صدقه ای که از طریق موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت می شود، صرف چه اموری می گردد؟

هزینه پرداخت شده صرف خانواده های محترم ایتام می شود.

آیا هنگام تحویل صندوق صدقات به موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)، قبض صادر میگردد؟

بله، نماینده خیریه هنگام تحویل صندوق صدقات قبض صادر کرده و به نیکوکار تحویل می دهد.

مسابقه

برای پرداخت آنلاین صدقه از طریق موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) می توانید به 2 طریق اقدام نمائید

پرداخت از طریق سامانه

روی دکمه زیر کلیک کنید و با وارد کردن شماره همراه خود، اقدام به پرداخت آنلاین صدقه نمائید.

پرداخت از شماره حساب

از طریق شماره حساب های زیر صدقه خود را پرداخت نمائید.

حساب ارزی بانک ملت: 11Sac132907

شماره کارت بانک ملت: 6575-6264-3378-6104