پرداخت مستمری به خانواده ایتام

مسابقه
آیا فقط به صورت ماهیانه می توان به خانواده های ایتام کمک کرد؟

خیر، خیرین می توانند به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه مبلغی را برای کمک به خانواده های ایتام بپردازند.

پرداخت مستمری برای خانواده های ایتام مبلغ خاصی دارد؟

خیر، خیرین می توانند هر مبلغی که مد نظرشان است را به عنوان مستمری برای کمک به خانواده های ایتام به خیریه بپردازند.

در زمینه پرداخت مستمری تنها به یک خانواده می توان کمک کرد؟

خیر، خیرین می توانند همزمان برای کمک به چند خانواده مستمری پرداخت نمایند.

مسابقه

برای پرداخت آنلاین مستمری به خانواده ایتام از طریق خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) می توانید به 2 طریق اقدام نمائید

پرداخت از طریق سامانه

برای پرداخت آنلاین مستمری به خانواده ایتام از طریق خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) می توانید به 2 طریق اقدام نمائید

پرداخت از طریق شماره حساب

از طریق شماره حساب های زیر مستمری به خانواده ایتام خود را پرداخت نمائید.

حساب ارزی بانک ملت: 11Sac132907

شماره کارت بانک ملت: 6575-6264-3378-6104