دفتر بستان آباد

جذب مشارکت های مردمی دفتر بستان آباد

  • دفتر بستان آباد در راستای هدف والای خیریه آماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم به نفع کودکان یتیم می باشد.
  • آدرس دفتر: بستان آباد، میدان هفت تیر، خیابان طالقانی، رو به روی بانک کشاورزی، شهرک بهشتی، بعد از ایران خودرو
  • تلفن: 04143334105
  • ساعت کاری دفتر: 08:30 الی 15:30
  • مدیر دفتر: خانم فاطمه حیدرزاده

روش های کمک