توانمندسازی و اشتغال

توانمندسازی و اشتغال

پروژه ای که با اقبال همگانی مواجه است. فعالیتی نوظهور که هر سه ضلع مثلت (مددجویان، خیرین، عوامل اجرائی) مشتاقانه از آن استقبال می کنند. بطور خلاصه برنامه ریزی شده است تا کمک های مردمی در این خیریه بصورت هدفمند در جهت استقلال اقتصادی پایدار خانواده ایتام مصرف شود.

برخی از فواید انجام طرح توانمند سازی :

_
  • ایجاد زمینه ی بازگشت به جامعه مددجویان تحت پوشش خیریه
  • حذف وابستگی مالی و عدم تمدید مجدد و مکرر پرونده های تحت پوشش
  • حل مشکلات روحی و روانی و احیای باور استقلال طلبی و بازگشت به روند طبیعی در میان مددجویان تحت پوشش
  • مدیریت مناسب منابع مالی مجموعه و خدمات دهی هدفمند به مراجعین و مدد جویان و در نهایت خدمات دهی به جمعیت بسیار بیشتر با توجه به محدودیت های منابع مالی
  • ایجاد هویت سازمانی با ارزش افزوده مناسب و راه اندازی مجموعه نو در بین خیریه های موجود با هدف بازپروی مددجویان
  • تقلیل زمانبندی فعال بودن پرونده تا مدت یک تا سه ماه