خط مشی

خط مشی موسسه

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) سازمانی است مردم نهاد، خیریه و غیرانتفاعی که فعالیت خود را از سال 1368 در تهران آغاز و در حال حاضر پروانه ارائه خدمات خیریه ای را در سطح کشور دارا میباشد.

حیطه اصلی ارائه خدمات موسسه حمایت از فرزندان محروم از پدر با محوریت مادر خانواده مددجو است و علاوه بر آن نیازمندان خاص دیگری که استحقاق کمک ها و خدمات موسسه را دارند تحت پوشش قرار داده است.

خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت موسسه عبارت است از:

_
  • همدردی با یتیم و کوشش در زدودن آلام و رنجهای او.
  • حفظ کیان خانواده محروم از پدر، مراقبت و تربیت با تکیه بر نقش عاطفی مادران در کنار فرزندان.
  • کمک در کاهش نیازمندی های گوناگون خانواده فرزندان.
  • ایفای نقش موثر در دور نگه داشتن خانواده فرزندان تحت پوشش از لغزش های اجتماعی.
  • ترغیب به تحصیل در رشته های تحصیلی قابل جذب و سریع الاشتغال فرزندان.
  • تقویت اعتماد بنفس و درخشش استعدادها در کلیه زمینه ها و سطوح تحصیلی.
  • توانمندسازی خانواده ها و فرزندان تحت پوشش برای اشتغال و داشتن زندگی سطح معقول.
  • فراهم آوری زمینه های افزایش رضایت ذینفعان.