بیلان

بیلان سالانه موسسه خیریه فاطمه زهرا(س)

شرکت ها و مؤسسات معمولاً در آخر سال به صورت ریز دارایی و بدهی های مالی خود را تهیه می کنند، به این فعالیت بیلان گفته می شود. در زیر شما می توانید بیلان موسسه خيريه حضرت فاطمه زهرا (س) را بر اساس سالهای 1385 تا کنون مشاهده نمائید.