ماموریت

ماموریت موسسه

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) موسسه ای است غیر تجاری، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی که با تکیه بر الطاف الهی، منابع حاصله از خیرین و همکاری سایر موسسات با بهره گیری از فناوری های نوین در زمینه کمک به ایتام نیازمند در حوزه های مادی، معنوی و توانمندسازی و ایجاد زمینه های کسب و کار در قلمرو کشوری فعالیت می نماید.