تماس با ما

دفتر رباط كريم

رباط کریم، انتهاي خیابان دادگستری، خیابان پیام، کوچه پیام 3، جنب مجتمع امور صنفی


تلفن: 56739112 – 56739431 – 56739433 – 56739438 – 56739441 – 56730376 | نمابر: 56730376

_

فرم تماس باما

شما میتوانید از طریق فرم تماس با ما با مدیر سایت و مدیر روابط عمومی موسسه خیریه فاطمه زهرا (س) ارتباط برقرار کنید!