دفتر جلب مشارکت های مردمی زابل

دفتر جلب مشارکت های مردمی زابل

  • دفتر زابل در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: زابل، خیابان مطهري، حدفاصل مطهري 4 و 6
  • تلفن: 05432232009 | نمابر: 05432232009
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: خانم عالیه عالی

روش های کمک