دفتر زابل

جذب مشارکت های مردمی دفتر زابل

  • دفتر زابل در راستای هدف والای خیریه آماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم به نفع کودکان یتیم می باشد.
  • آدرس دفتر: زابل، خیابان مطهري، حدفاصل مطهري 4 و 6، رو به روی کوچه شهید همت
  • تلفن: 05432232009 | نمابر: 05432232009
  • ساعت کاری دفتر: 07:30 الی 14:30
  • مدیر دفتر: خانم عالیه عالی

روش های کمک