دفتر جلب مشارکت های مردمی زاهدان

دفتر جلب مشارکت های مردمی زاهدان

  • دفتر زاهدان در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: زاهدان، تقاطع حافظ و کفعمی
  • تلفن: 05433217606 | نمابر: 05433217606
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: آقای محمد اسماعیل مجلسی

روش های کمک