دفتر جلب مشارکت های مردمی قرچک

دفتر جلب مشارکت های مردمی قرچک

  • دفتر قرچک در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: قرچک، خیابان مخابرات، خیابان آزاده 2
  • تلفن: 36121736 – 36129151 | نمابر: 36121736
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: خانم ملیحه قائد

روش های کمک