نیت های خاص

مسابقه

نیت های خاص

دسته اول:

 •  کمک هایی که بدون واریز شدن به حساب های بانکی و عواید موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)، مستقیما در اختیارایتام تحت پوشش قرار گرفته و یا با همان نیت بانی هزینه می شود. موارد زیر چند مثال از این نوع کمک ها می باشد:
 • خیرین برای افتتاح حساب پس انداز بانکی برای ایتام مورد نظرشان وجوهی پرداخت می کنند.
 • وجوهی توسط خیرین برای پرداخت وام قرض الحسنه در اختیار موسسه قرار گیرد که به حسابداری و عواید خیریه ربطی پیدا نمی کند.
 • وجه نقد یا جنسی تحویل خیریه می شود که به یک عضو معین خیریه داده شود. مثلا دوچرخه ای یا تخت بیمارستانی برای عضو تحت پوشش مورد نظر بانی تهیه شود.
 • خیرین وجوهی برای برگزاری مجلس گلریزان، جشن ها یا گردهمایی ها در اختیار موسسه می گذارند، زیرا می دانند که خیریه نمی تواند از محل پول ایتام چنین هزینه هایی انجام دهد.
 • وجوه نماز و روزه استیجاری و تلاوت قرآن که بدون واریز به حساب خیریه در اختیار به جا آورندگان اعمال مذکور قرار می گیرد.
 • هزینه های مربوط به ناهار روزهای پنجشنبه و قند و چای پذیرایی در موسسه توسط بانیان پرداخت می گردد.

دسته دوم:

 • کمک های نقدی که به حساب موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) واریز می شود ولی حسابداری دقت می کند که همان مقدار وجه در راه نیت بانی هزینه شود. اگر این موارد بانی نداشته باشد، موسسه به خود اجازه نمی دهد از پول ایتام برای این گونه موارد هزینه کند:
 • خرید ملک و دفتر و ساختمان و زمین برای موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)
 • پرداخت عیدی یا خرید اسباب بازی برای فرزندان
 • خرید کتاب یا تجهیز کتابخانه های موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)
 • برگزاری جشن تولد برای فرزندان
 • انجام سفرهای زیارتی و اردوهای فرهنگی-تفریحی فرزندان با نیت و نظر بانی
 • تهیه غذای گرم و افطاری در روزها و ماه های مورد نظر
 • وجوهی صرفا برای توانمندسازی و ایجاد شغل برای اعضاء تحت پوشش