دفاتر سیار خیریه فاطمه زهرا (س)

دفتر جلب مشارکت های قیام

  • تلفن: 55587056

دفتر جلب مشارکت های مردمی تجریش

  • تلفن همراه: 09391894904

دفتر جلب مشارکت های مردمی حافظ

  • تلفن همراه: 09034664333

کیوسک پارک دلاوران (سیار)

  • تلفن همراه : 09128105011

روش های کمک