دفتر جلب مشارکت های مردمی بازار(تهران)

دفتر جلب مشارکت های مردمی بازار(تهران)

  • دفتر بازار در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: تهران، انتهاي بازار عباس آباد، كوچه آل ياسين، مجتمع قائم، واحد 43
  • تلفن: 55895466 | نمابر: 55895466
  • ساعت کاری: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: آقای علیرضا نظرلو

روش های کمک