دفتر جلب مشارکت های مردمی رباط کریم

دفتر جلب مشارکت های مردمی رباط کریم

  • دفتر رباط کریم در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: رباط کریم، انتهاي خیابان دادگستری، خیابان پیام، کوچه پیام 3، جنب مجتمع امور صنفی
  • تلفن: 56739112 – 56739431 – 56739433 – 56739438 – 56739441 – 56730376 | نمابر: 56730376
  • ساعت کاری: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: آقای علی عبادی

روش های کمک