دفتر جلب مشارکت های مردمی سر پل ذهاب

دفتر جلب مشارکت های مردمی سر پل ذهاب

  • دفتر سر پل ذهاب در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: سرپل ذهاب، میدان امام، روبروی اداره اطلاعات، کوچه شهید سلیمانی، پلاک 3674
  • تلفن: 40 – 08342233639
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: آقای عبدالکریم نظری

روش های کمک