دفتر جلب مشارکت های مردمی شبستر

دفتر جلب مشارکت های مردمی شبستر

  • دفتر شبستر در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: شبستر، راسته بازار، پاساژ قمربنی هاشم، مغازه چهارم
  • تلفن: 04142430270 – 04142430290 | نمابر: 04142430270
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: آقای بابازاده

روش های کمک