دفتر شربیان

دفتر جلب مشارکت های مردمی شربیان

  • دفتر شربیان در راستای هدف والای خیریه آماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم به نفع کودکان یتیم می باشد.
  • آدرس دفتر: شربیان، خیابان دکتر شربیانلو، پلاک 161
  • تلفن: 04143152757 - 04143153334
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 15
  • مدیر دفتر: آقای حمزه قادری

روش های کمک