دفتر جلب مشارکت های مردمی محسن

جذب مشارکت های مردمی دفتر محسن

  • دفتر محسن در راستای هدف والای خیریه آماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: تهران، خیابان خواجه عبدالله انصاری، بعد از تقاطع بنی هاشم، خیابان شهید رحیمی کلور، پلاک 33
  • تلفن: 4 – 26300200 | تلفن همراه: 09026300201 | نمابر: 26300200
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: ایرج اکرمی
  • ماموریت:محل قبول سفارشات تاج گل و تابلوهای تسلیت - محل توزیع و جمع آوری قلک و صندوق صدقات

روش های کمک