دفتر جلب مشارکت های مردمی ورزقان

جذب مشارکت های مردمی دفتر ورزقان

  • دفتر ورزقان در راستای هدف والای خیریه آماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم به نفع کودکان یتیم می باشد.
  • آدرس دفتر: ورزقان، خیابان امام، روبروی بانک ملی، جنب بیمه دانا
  • تلفن: 04144555014
  • ساعت کاری دفتر: 8 الی 15
  • مدیر دفتر: خانم سوسن سرمستی

روش های کمک