دفتر جلب مشارکت های مردمی پیروزی

دفتر جلب مشارکت های مردمی پیروزی

  • دفتر پیروزی در راستای هدف والای خیریه اماده دریافت (نذورات هدایا و کمک های انسان دوستانه) شما نیکوکاران محترم می باشد.
  • آدرس دفتر: تهران، خیابان پیروزی، خیابان اول نیرو هوائی، روبروی خیابان 1/29، پلاک 128
  • تلفن: 77410628 – 77429927 | نمابر: 77429927
  • ساعت کاری: 8 الی 16
  • مدیر دفتر: خانم الهه قدمی

روش های کمک