پرداخت آنلاین فطریه و فدیه (کفاره غیر عمد)

مسابقه
فطریه چند نوع است؟

فطریه دو نوع است: فطریه عام و فطریه سادات.

فطریه سادات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

فطریه سادات به افراد فقیر سید می رسد و سادات نمی توانند فطریه خود را به غیر سید بدهند، همچنین سادات فقیر نیز نمی توانند از افراد غیر سید فطریه دریافت کنند.

آیا موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) فدیه (کفاره غیر عمد) را دریافت می کند؟

بله، موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) زکات فطره و فدیه (کفاره غیر عمد) را دریافت می کند و مطابق با آیین شرعی اسلام هزینه می کند.

مسابقه

برای پرداخت آنلاین فطریه و فدیه (کفاره غیر عمد) از طریق موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) می توانید به 2 طریق اقدام نمائید.

پرداخت از طریق سامانه

روی دکمه زیر کلیک کنید و با وارد کردن شماره همراه خود، اقدام به پرداخت آنلاین فطریه و فدیه (کفاره غیر عمد) نمائید.

پرداخت از طریق شماره حساب

از طریق شماره حساب های زیر فطریه و فدیه (کفاره غیر عمد) خود را پرداخت نمائید.

حساب ارزی بانک ملت: 11Sac132907

شماره کارت بانک ملت: 6575-6264-3378-6104