گالری تصاویر

گالری تصاویر خیریه فاطمه الزهرا (س)

ساخت مدرسه در سیستان و بلوچستان

مراحل تعمیر و باز سازی یک باب مدرسه و دیوارکشی کامل همراه با ساخت ۴ سرویس بهداشتی که در جریان سیل بلوچستان تخریب شده بود توسط موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) در حال انجام است.

اردوهای تفریحی برگزار شده در خیریه حضرت فاطمه زهرا(س)

برگزاری همایش ویژه مادران تحت پوشش

توزیع ارزاق بین خانواده های تحت پوشش خیریه فاطمه زهرا(س)

توانمندسازی